Forskningsprosjekt


Genanalyser og gen-etikk i HUNT

Vitenskapelig tittel:

HUNTing for genes that affect cardiovascular related traitsProsjektbeskrivelse:
Målet med dette prosjektet er å finne nye gener, genvarianter og pathways som bidrar til risikoen for hjerte- og karsykdom. Studien innebærer genotyping (Exomchip+GWAS) på ~10K personer fra HUNT og teste disse genvariantene for assosiasjoner til hjertekar-relaterte (CVD) trekk, identifisere kliniske relevante MI-gener blant de CVD-relaterte variantene og teste de mest lovende genene i tilleggsprøver og vurdere deres potensiale som fremtidige medikamentmål. Studien foregår i samarbeid med forskere i Michigan, USA.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/652 Prosjektstart: 01.04.2013 Prosjektslutt: 01.04.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Kristian Hveem
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er allerede finansert av Norges forskningsråd.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 120000

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Genetisk epidemiologi, Nivå: Post doc
Del av forskningsprogram:

HUNT


Materiale fra biobank:
HUNT Biobank
Behandlet i REK
DatoREK
19.04.2013 REK midt
22.08.2014 REK midt