Forskningsprosjekt


Tidlige årsaksfaktorer til migrene

Vitenskapelig tittel:

The importance of factors early in life for the development of migraineProsjektbeskrivelse:
Migrene er anslått å være en av de mest kostbare av alle nevrologiske lidelser og rammer vel 15% av den voksne befolkningen. Utvikling av migrene er bestemt av både genetiske og miljømessige faktorer. Det er kjent at migrene er assosiert med en økt risiko for kardiovaskulære hendelser, og tidlige miljøfaktorer, intrauterint og perinatalt, er kjent å være av stor betydning for utvikling av kardiovaskulær sykdom. Mors næringsinntak og tobakksbruk under svangerskapet, lav fødselsvekt og prematur fødsel er alle relatert til senere utvikling av overvekt, metabolsk syndrom og kardiovaskulær sykdom hos barnet. Prosjektets hovedmålsetting er således å kartlegge betydningen av intrauterine og perinatale faktorer for utvikling av migrene samt hvorvidt tidlige årsaksfaktorer kan forklare komorbiditeten mellom migrene og kardiovaskulær sykdom. Data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) 2 og 3 (både voksen og ung-HUNT) vil kobles mot intrauterine og perinatale faktorer registrert i Medisinsk fødselsregister. Utvalget vil bestå av totalt ca. 17 000 personer.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1077 Prosjektstart: 01.08.2013 Prosjektslutt: 15.11.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Bendik Slagsvold Winsvold
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Helse Sør-Øst, interne midler OUS/UiO. Ikke oppdragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 17000

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: doktorgrads programmet ved UiO,, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
13.06.2013 REK sør-øst
29.10.2015 REK sør-øst
23.08.2018 REK sør-øst