Forskningsprosjekt


Neonatal sepsis - en sammenligning av klinisk praksis ved to sykehus i Skandinavia

Prosjektbeskrivelse:
Neonatal sepsis er alvorlig tilstand. Imidlertid foreligger det ikke enhetlige kriterier for å stille diagnosen og blodkultur kan være negativ selv om barnet har infeksjon. Videre er det ingen enhetlige retningslinjer for valg av antibiotika og varighet av antibiotikabehandling. I denne studien ønsker vi å sammenlikne klinisk praksis på en nyfødt avdeling helt nord i Skandinavia (Tromsø) med en nyfødtavdeling sør i Skandinavia (Odense). Formål/forskningsspørsmål 1. Er det forskjeller i hvordan diagnosen blir stilt i Tromsø vs. Odense? 2. Hvor lenge behandler man barn med neonatal sepsis i Tromsø vs. Odense og hva er de mest brukte antibiotika? 3. Er det forskjeller i klinisk støttebehandling (IVIG, respirator etc.) og/eller prognose? Oppgaven vil gi økt innsikt i diagnostikk, behandling og utfall ved neonatal sepsis. Oppgaven er også et arbeidskrav til graden cand. med. for Martin Larsen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2013/532 Prosjektstart: 01.04.2013 Prosjektslutt: 01.04.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Claus Klingenberg
Forskningsansvarlig(e):  UNN
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

IngenForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 120
Antall forskningsdeltakere (utlandet): 200

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin embedsstudium, Nivå: Masters oppgave
Behandlet i REK
DatoREK
18.04.2013 REK nord