Forskningsprosjekt


Nevrobilleddiagnostikk hos pasienter med demens og atferdsproblemer

Vitenskapelig tittel:

Neuroimaging in patients with Dementia and behavioural problems.Prosjektbeskrivelse:
I denne studien vil en se på evt sammenhenger mellom atferdsvansker og fenomenet ractional anisotropi hos pasienter med demens og atferdsvansker. Deltakerne vil være 50 pasienter henvist til utredning på Geriatrisk poliklinikk, Haraldsplass Diakonale sykehus. En ønsker også å inkludere en kontrollgruppe bestående av 50 eldre uten demens. Deltakelse innebærer undersøkelse med nevrobilleddiagnostikk.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/734 Prosjektstart: 03.06.2013 Prosjektslutt: 01.09.2018

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Mala Naik
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Egen.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 200

Behandlet i REK
DatoREK
16.05.2013 REK vest
24.11.2016 REK vest