Forskningsprosjekt


Rotorablasjon av atrieflimmer

Vitenskapelig tittel:

Focal impulse and rotor modulation in the treatment of paroxysmal and persistent atrial fibrillation. Implementation and evaluation of a novel principle for patient-tailored treatment of atrial fibrillationProsjektbeskrivelse:
Atrieflimmer (AF) er en hyppig forekommende og plagsom hjerterytmeforstyrrelse som gir hjertebank og nedsatt fysisk yteevne. Langvarig AF kan også gi opphav til blodpropper som kan gi hjerneslag. Kateterbasert behandling er aktuelt hvor plagene er betydelige til tross for relevant medikamentell behandling. Konvensjonell kateterbehandling baserer seg på eliminering av de elektriske impulser fra lungevenene (LV) som starter AF. Ved å isolere disse venene med radiofrekvensablasjon (RFA) kan nye anfall forebygges. Denne metoden er moderat effektiv ved anfallsvis AF, mens den er lite effektiv ved persisterende AF. Formålet med studien er å prøve ut en ny metode - rotorablasjon - som lokaliserer den drivende mekanismen for AF (motoren) i atrieveggen, og at denne så kan stoppes permanent ved RFA. Det skal inkluderes 50 pasienter som er henvist til konvensjonell kateterbehandling av AF. Deltagelse innebærer implantasjon og eksplantasjon av en hjerterytmemonitor og rotorablasjon. For øvrig vil pasientene gjennomgå samme undersøkelser (standard blodprøver og hjerteekkoundersøkelser), og samme data vil samles inn som ved konvensjonell behandling av atrieflimmer.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/627 Prosjektstart: 15.08.2013 Prosjektslutt: 15.08.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Rolf Franck Berntsen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien er finansiert ved støtte fra egen institusjon (Rikshospitalet) og fra Inger and John Fredriksens Foundation for Cardiovascular Research, samt gjennom en donasjon fra Ingerid og Arne Edvin Olsen til Kardiologisk avdeling, Rikshospitalet tiltenkt hjerteflimmerforskning.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 50

Behandlet i REK
DatoREK
18.04.2013 REK sør-øst
02.04.2014 REK sør-øst