Forskningsprosjekt


IMPROVE

Vitenskapelig tittel:

IMPROVEd prediction of clinical outcome with the use of myocardial strain in patients with myocardial infarction and heart failureProsjektbeskrivelse:
Hjerte og kar sykdommer er hovedårsak til sykdom og død i den vestlige verden. Studien ønsker å undersøke om en ultralydmetode som måler hjertets deformasjon (strain og et derivat av strain kalt dispersjon), kan øke prognostisk presisjon hos pasienter med gjennomgått hjerteinfarkt og hjertesvikt. Strain uttrykker lokal og global hjertemuskelfunksjon og er spesielt egnet til å påvise redusert funksjon på grunn av hjerteinfarkt og hjertesvikt. Man ønsker å studere om strain er bedre enn konvensjonelle mål, f. eks ejeksjonsfraksjon (EF), som prognostikum hos pasienter med gjennomgått hjerteinfarkt og hjertesvikt, samt å vise at metoden kan innføres i klinisk praksis i stedet for dagens metoder. Om strain eller dispersjon har høyere presisjon enn EF, vil potensielt flere kunne få livreddende behandling med f. eks ICD, og færre få implantert unødvendig. Studien er planlagt som en multisenterstudie med høy klinisk relevans og potensial til å endre klinisk praksis. Alle pasienter blir undersøkt med transtorakal ekkokardiografi når pasienten er stabilisert og ferdig behandlet for sin akutte hendelser. Totalt vil 2220 pasienter rekrutteres internasjonalt til studien, hvorav 180 i Norge.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/573 Prosjektstart: 05.08.2013 Prosjektslutt: 05.08.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Harald Brunvand
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet søkes finansiert via Helse Sør-Øst, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 2220
Antall forskningsdeltakere (utlandet): 180

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
18.04.2013 REK sør-øst
07.05.2015 REK sør-øst
18.02.2016 REK sør-øst
01.11.2018 REK sør-øst
21.03.2019 REK sør-øst