Forskningsprosjekt


Informasjon om legemiddelbruk ved innleggelse og utskrivning

Vitenskapelig tittel:
Økt kvalitet på informasjon om legemiddelbruk ved innleggelse i sykehus og utskrivning til annet omsorgsnivå. Et tverrfaglig samhandlingsprosjekt med utvikling av standardiserte verktøy for innhenting og overføring av informasjon om legemiddelbruk

Prosjektbeskrivelse:
I prosjektet skal man utvikle, implementere og evaluere et verktøy for innsamling av informasjon om legemiddelbruk ved innleggelse som sikrer god informasjonsflyt mellom pasienten/primærhelsetjenesten og sykehus.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/1443 Prosjektstart: 05.10.2009 Prosjektslutt: 30.09.2011

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Anne Berit Guttormsen
Forskningsansvarlig(e):  Helse Bergen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: MSc in Clinical Pharmacy, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
01.10.2009 REK sør-øst