Forskningsprosjekt


Hvem har god effekt av strålebehandling?

Vitenskapelig tittel:

Oppfølging av pasienter med ikke-småcellet lungekreft behandlet med kurativt rettet strålebehandling, og identifikasjon av biomarkører for prediksjon av effekt av strålebehandling hos disse pasientene.Prosjektbeskrivelse:
Lungekreft er en diagnose med dårlig prognose, og 5-års relativ overlevelse er ca 11%. Kurativt rettet strålebehandling kan tilbys lungekreftpasienter som ikke kan eller vil opereres. Disse pasientene må ha begrenset sykdomsutbredelse, og ingen fjernmetastaser, og de ofte i sykdomsstadium III, dvs at de har mye svulstvev i lunge og mediastinum. De kan ha lymfeknutemetastaser i hilus eller mediastinum, men ikke spredning utenfor dette området. Disse pasientene har ofte hjerte-kar sykdommmer i tillegg, og til tross for kurativ intensjon med behandlingen, er 5-års overlevelsen ca 10 %. Behandlingen som tilbys er høye doser strålebehandling og av og til kombinert med kjemoterapi. I denne studien ønsker man å undersøke hvordan det er gått med de pasientene som er behandlet på denne måten de siste 5 årene, og om de har fått tilbakefall i strålebehandlet område eller fått metastaser andre steder. Man ønsker også å undersøke om markører i blod eller svulstvev kan forutsi effekten av behandlingen.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/575 Prosjektstart: 01.04.2013 Prosjektslutt: 01.04.2015

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Åslaug Helland
Forskningsansvarlig(e):  Oslo Universitetsykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Søker om legater og støtte fra Kreftforeningen og helse sør-østForskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 200

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD - lege, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
S-06402b
Behandlet i REK
DatoREK
18.04.2013 REK sør-øst