Forskningsprosjekt


Ondartede svulster i hode-hals regionen sekundært til organtransplantasjoner - Boysen

Vitenskapelig tittel:
Ondartede svulster i hode-hals regionen sekundært til organtransplantasjoner av nyre og hjerte/lunge. Forekomst

Prosjektbeskrivelse:
Bakgrunnen for studentprosjektet er mulig økning i antall oppstått maligne tumores hos pasienter som har gjennomgått transplantasjoner av nyrer, hjerte/lunger. I dette prosjektet er det planlagt en kartlegging av registrerte maligne tumores i hode/halsregionen hos tidligere transplanterte pasienter gjennom en kobling av kreftregisteret CaHN og transplantasjonsregistre som det oppgis at finnes på Rikshospitalet. Prosjektet skal kartlegge en rekke forhold som antas å ha betydning for utvikling av malignitet (demografi, sykehistorie, tumortype, medikamentell behandling, prognose).
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/1389 Prosjektstart: 01.04.2009 Prosjektslutt: 01.11.2011

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: MORTEN.BOYSEN@RIKSHOSPITALET.NO
Forskningsansvarlig(e):  UiO
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Stud.med, Nivå: 8-12sem.
Behandlet i REK
DatoREK
29.09.2009 REK sør-øst