Forskningsprosjekt


Er lommeultralyd-undersøkelse av halskar og hjerte adekvat praksis hos pasienter som innlegges med hjerneslag?

Prosjektbeskrivelse:
I dag foregår utredning av pasienter med ischemisk hjerneslag først og fremst med bruk av high-end stasjonært ultralydutstyr, med undersøkelse av hjerte (ekkokardiografi) og halsårer (dopplerundersøkelse av halsårer). Det utvikles nå utstyr i lommeformat som muliggjør undersøkelse av pulsårer og hjerte, som vil være kommersielt tilgjengelig (godkjent for medisinsk diagnostikk) ca. mai 2013. Studiens formål er å studere i hvor stor grad man kan avklare årsak til pasientens slag med lommeultralydundersøkelse av pasienten på sengepost utført av ikke-eksperter, hvor god kvalitet denne undersøkelsen har og i hvor stor grad det vil være behov for referansemetode. Det skal inkluderes 100 pasienter. Alle pasientene vil få standard ultralydundersøkelse, med lommeultralydsundersøkelsen i tillegg. I tilfeller hvor det er nødvendig vil det også bli foretatt CT eller MR. Samtykke innhentes for alle data.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/648 Prosjektstart: 01.05.2013 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Håvard Dalen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Institusjonen er ansvarlig økonomisk

Søkes støtte fra helseforetaket, NTNU og evt eksterne kilderForskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 100

Del av forskningsprogram:

Tidligere "lommeultralydundersøkelser" drevet av medisinsk avdeling, Sykehuset Levanger

ER ULTRALYDSCREENING MED LOMMEULTRALYD NYTTIG HOS PASIENTER SOM INNLEGGES I MEDISINSK AVDELING VED LOKALSYKEHUS?


Behandlet i REK
DatoREK
19.04.2013 REK midt
25.11.2016 REK midt