Forskningsprosjekt


Europeisk register for behandling av Helicobacter pylori infeksjon

Vitenskapelig tittel:

European Registry on the management of Helicobacter pylori infection

Protocol Code: Hp-EuRegProsjektbeskrivelse:
En prospektiv registerstudie er initiert av den Europeiske Helicobacter Study Group som ledes av prof. Javier Gisbert ved universitetssykehuset i Madrid. Studien er klassifisert som en klinisk epidemiologisk studie som innebærer registrering av rutinebehandling av Helicobacter pylori infeksjon i 30 land i Europa. Dataene skal danne grunnlag for deskriptive analyser om ulike aspekter ved Helicobacter pylori diagnostikk og behandling. Kartlegging av antibiotika resistensmønster i ulike land og konsekvenser for valg av antibiotika vil stå sentralt. 10 sentere i Norge vil delta i prosjektet, hver av disse med en ansvarlig lokal koordinator. Det planlegges å inkludere alle pasienter ved disse sentrene som er Helicobacter pylori positive og som får behandling. Syv variabler som er viktig ved diagnostikk og behandling skal hentes fra pasientenes journal og oversendes avidentifisert til forskerne. Prosjektet skal løpe fra april 2013 til juni 2014. Etter prosjektslutt skal datamaterialet anonymiseres.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/570 Prosjektstart: 02.04.2013 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Frode Lerang
Forskningsansvarlig(e):  Hospital Universitario de la Princesa
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Dette er en ikke kommersiell studie initiert av den Europeiske Heliicobacter Pylori Study Group (EHSG) ved nåværende president prof Javier Gisbert i Madrid. På det enkelte deltakende senter vil en person - lokal koordinator - få ansvar for fortløpende rapportering av behandlede pasienter og registreringen må tilpasses avdelingens øvrige drift. Det er presisert fra styringsgruppen at denne registrering i liten grad skal gripe inn i den daglige praksis på det enkelte senter. Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 10

Behandlet i REK
DatoREK
17.04.2013 REK sør-øst
12.06.2013 REK sør-øst
17.02.2016 REK sør-øst