Forskningsprosjekt


Livsløp, kontekst og mental helse

Vitenskapelig tittel:
The influence of life course events and social contexts on mental health in early adulthood - A Prospective study based on the young- HUNT data.

Prosjektbeskrivelse:
Potensielle effekter av livshendelser og sosiale kontekster på utvikling av mental helse hos ungdom er sjeldent integrert inn i en enhetlig undersøkelse. Videre er de fleste undersøkelser om dette forholdet basert på en tverrsnittdesign. I denne undersøkelsen vil vi benytte prospektive data i en kompleks modell som integrerer effekten av både sosiale kontekster og livshendelser. Dermed gir dette undersøkelsen en unik mulighet til å studere denne sammenhengen. Modellen gir også en mulighet til å se på sammenhenger mellom mental helse og andre viktige faktorer som personlighet, pre- og perinatale omgivelser og sosial støtte. I tillegg til dette gir dataene en mulighet til å undersøke ulike aldersgrupper, over to og tre tidspunkt, fordelt over en tidsperiode på femten år i en gjentatt tverrsnitt design. Dette gjør at studien, i tillegg til å undersøke effekter på utviklingen av mental helse, er i stand til å undersøke om faktorer som påvirker mental helse hos ungdom endrer seg over tid.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1352 Prosjektstart: 01.08.2009 Prosjektslutt: 31.08.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Kristen Ringdal
Forskningsansvarlig(e):  NTNU Samfunnsforskning AS
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Sosiologi, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
05.10.2009 REK midt
20.09.2013 REK midt
22.08.2014 REK midt
12.06.2015 REK midt