Forskningsprosjekt


ADHD - fra barn til voksen. Hvordan går det ?

Vitenskapelig tittel:
Etterundersøkelse av unge voksne som har fått ADHD-diagnose ved Nordlandssykehuset, BUP Salten: fortsatt gyldighet av ADHD diagnose, eksisterende livssituasjon, og brukererfaringer med hjelpeapparatet.

Prosjektbeskrivelse:
Omkring hvert fjerde barn som henvises til barne og ungdomspsykiatrien får diagnosen ADHD (Attention Deficit Disorder). Selv om kjernesymptomene uro, impulsivitet og oppmerkomshetsvansker dempes med alderen erkjennes det i økende grad at lidelsen er kronisk, alvorlig og påvirker negativt livskvalitet, helse, alle relasjoner og fungering i dagligliv, skole og arbeid. Hensikten med denne studien er å forstå mer om de faktorene som bidrar til utviklingen etter at diagnosen er satt i Bup. Økt kunnskap om dette forventes å ha betydning for utviklingen av bedre tilbud til gruppen. De omlag 200 som har fått diagnosen i Bup Salten, og nå er over 18 år, inviteres til delta. Studien gjennomføres som spørreskjemaundersøkelse og oppfølgende intervju av et mindre utvalg.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1428 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Bjørn Reigstad
Forskningsansvarlig(e):  Nordlandssykehuset
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Ph.D, Nivå: Ph.D
Behandlet i REK
DatoREK
25.03.2010 REK sør-øst
25.03.2010 REK sør-øst