Forskningsprosjekt


Allergi mot forskellige fiskearter hos barn og ungdom med fiskeallergi

Vitenskapelig tittel:

Allergy against different fish species in children and adolescents allergic to fishProsjektbeskrivelse:
Fisk er viktig i nordnorsk næringskultur og koshold, og en vanlig årsak til allergi hos barn og ungdom. Fiskeallergi er vanligere i land med kyststripe og tradisjon for fiskeri og mye fisk i kostholdet. Klinisk erfaring tyder på at det er vanligere i nord-norge enn i sør-norge og europa forøvrig. Det er forsket lite på fiskeallergi. Det er stor grad av kryssreaksjon mellom forskjellige fiskearter og fiskeallergikere blir ofte rådet til å unngå alle typer fisk. Barn med fiskeallergi har ofte andre matallergier. Å sikre et fullverdig kosthold kan være vanskelig. Formålet med studien er å finne i hvilken grad barn og ungdom som er allergisk for fisk, kan tåle noen typer fisk, selv om de er allergisk for f.eks torsk. Målet er en mer spesifikk diagnostikk og dermed unngå unødige kostrestriksjoner. Resultatet av dobbelt blinde placebokontrollerte matvareprovokasjoner med torsk, laks og makrell sammenlignes med alllergiprøver i serum. Pasienter rekrutteres fra barnepoliklinikkene i UNN.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2013/757 Prosjektstart: 02.09.2013 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Claus Klingenberg
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

PhD stipend og driftsmilder fra Helse Nord innvilget fra 010113-311215

Driftsmidler fra IKM UIT. kr 150 000

Driftsmidler fra Odd Bergs Forskningsfond, kr 200 000

Søknad om driftsmidler sendt til Norges Astma og Allergiforbunds forskningsfond og Norsk Forening for Allergologi og Immunsykdommers forskningsfond samt fra eksportrådet for fiskForskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 40

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Forskerutdanning EpiNOR ved ISM UIT, , Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
UNN Generell Forskningsbiobank
Behandlet i REK
DatoREK
23.05.2013 REK nord
22.08.2013 REK nord
09.01.2014 REK nord
03.04.2014 REK nord
12.02.2015 REK nord
23.04.2015 REK nord
04.06.2015 REK nord
24.11.2016 REK nord
24.11.2016 REK nord