Forskningsprosjekt


Elektronisk basert veiledning for pasienter med diabetes, en randomisert kontrollert studie

Vitenskapelig tittel:
E-care: stimulating self-management in patients with diabetes. A randomized controlled trial.

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med studien er å utvikle en metode for å fremme diabetes type 2 pasienters egenbehandling i form av omlegging av kosthold og mosjonsvaner. Prosjektet er delt inn i en pilotstudie, en hovedstudie og en oppfølgingsstudie. I hovedstudien er pasientene delt inn i tre ulike grupper, to intervensjonsgrupper og en kontrollgruppe. Intervensjonsgruppene 1 og 2 vil ha tilgang til en mobiltelefon med en diabetes dagbok der de registrerer blodsukkernivå, matinntak og aktivitetsnivå og mottar situasjonsfeedback via mobiltelefon fra diabetessykepleier. Gruppe 2 vil i tillegg ha større fokus på psykososiale helseaspekter. Alle pasientene vil motta standard behandling hos fastlegen.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/427 Prosjektstart: 01.03.2010 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Lis Ribu
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgrad, Nivå: Phd
Behandlet i REK
DatoREK
24.02.2010 REK sør-øst
04.05.2011 REK sør-øst
14.03.2012 REK sør-øst
12.09.2012 REK sør-øst
13.03.2013 REK sør-øst
13.03.2013 REK sør-øst
27.11.2013 REK sør-øst
31.10.2018 REK sør-øst