Forskningsprosjekt


"Akkurat passe" - overvektsbehandling av barn. Får vi barna mer aktive?

Prosjektbeskrivelse:
Mange behandlingsopplegg rettet mot barn og unge med overvekt inkluderer tiltak som omfatter både kosthold og fysisk aktivitet, men effekten av ulike tiltak er ikke tilstrekkelig dokumentert. Dette forskningsprosjektet tar utgangspunkt i behandlingsprosjektet ”Akkurat passe” ved St. Olavs Hospital, som har inkludert 99 behandlingssøkende barn med fedme (BMI > isoBMI 30) og deres foreldre. Behandlingen er tverrfaglig, og har en gruppebasert tilnærming i kombinasjon med individuell oppfølging. Alle barn får samme tilbud, mens barnas foreldre randomiseres til to ulike intervensjoner. Hovedformålet med dette prosjektet er å undersøke om det skjer en endring i fysisk aktivitetsnivå hos overvektige barn etter deltakelse i behandlingsprosjektet ”Akkurat passe”, og å undersøke om det er forskjell i endring i aktivitetsnivået til barn med foreldre som deltar i selvhjelpsgruppe sammenlignet med barn med foreldre som deltar i et strukturert opplæringsprogram i regi av psykolog.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1272 Prosjektstart: 01.10.2008 Prosjektslutt: 31.05.2010

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Marte Volden
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i helsevitenskap, Nivå: Masteroppgave, klinisk variant
Behandlet i REK
DatoREK
05.10.2009 REK midt