Forskningsprosjekt


Øyebunnsforandringer ved diabetes type 1 og annen autoimmun sykdom

Vitenskapelig tittel:
Diabetisk retinopati ved diabetes mellitus type 1 og autoimmun komorbiditet.

Prosjektbeskrivelse:
Diabetisk retinopati (DR) er et samlebegrep for de karforandringer som oppstår i netthinnen ved diabetes (D).DR er den vanligste komplikasjonen til D og den viktigste årsaken til blindhet i den arbeidsføre delen av befolkningen. Vi ønsker å undersøke et representativt utvalg av alle pasienter med D type 1 i Hordaland med tanke på tilstedeværelse og grad av DR. Studien vil gi verdifull kunnskap om prevalensen av DR i Norge, og om moderne diabetesbehandling har redusert forekomsten av øyekomplikasjoner. Dette vil også fungere som en kvalitetssikring av diabetesomsorgen i vår region i og med at vi vil få et sammenligningsgrunnlag i forhold til lignende studier fra andre land. Ved å undersøke pasientene med alternative teknikker (som OCT og ERG), håper vi å kunne avgjøre om disse metodene egner seg til screening og evt. kan påvise retinopati på et tidlig stadium. I en senere studie vil vi undersøke pasienter som i tillegg til D type 1 har annen autoimmun sykdom. Hvis utviklingen av retinopati hos denne gruppen skiller seg fra sykdomsutviklingen hos D type 1 pasienter uten tilleggssykdom, vil dette kunne få betydning for kontrollrutiner, screening og behandling.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1815 Prosjektstart: 05.11.2009 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Ragnhild Wivestad Jansson
Forskningsansvarlig(e):  Helse Bergen HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Forskerutdanning, Nivå: PhD-grad
Behandlet i REK
DatoREK
22.10.2009 REK vest