Forskningsprosjekt


Hyaluronan og Toll-like reseptorer (TLR) 2 og 4 – tidlige markører for alvorlig nyfødtsepsis?

Vitenskapelig tittel:

Hyaluronan and Toll-like receptors 2 and 4 on neonatal monocytes - early markers of neonatal sepsis?Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet vil undersøke om det ved nyfødtsepsis er en økning av HA i blodplasma når kjente risikofaktorer er tilstede og om TLR2 og 4 er korrelert til sepsis og HA. Bakgrunnen er at en fjerdedel av barn som dør de fire første leveukene, dør av sepsis (blodforgiftning) og lungebetennelse, noe som sannsynligvis skyldes et umodent immunsystem. Det mangler spesifikke infeksjonsmarkører (tegn på om barnet er i ferd med å bli syk), noe som sannsynligvis fører til både over- og underbehandling. Prosjektet vil ta navleblod fra morkaken i 15 tilfeller der det er tegn på infeksjon hos mor og 15 uten slike tegn og sammenligne verdiene med en ekstra blodprøve (1,5 ml) som tas i forbindelse med rutinemessig blodprøvetaking. Det skal opprettes forskningsbiobank i prosjektet, kalt ”Nyfødtsepsis Barnahus”.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/609 Prosjektstart: 08.04.2013 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Britt Nakstad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet støttet av strategiske forskningsmidler AHUS 2013.Prosjektmedarbeidere har fra før lønn fra ahus eller uiO (prosjektleder)Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 30

Materiale fra biobank:
Nyfødtsepsis Barnahus
Behandlet i REK
DatoREK
11.04.2013 REK sør-øst
23.10.2014 REK sør-øst
27.10.2016 REK sør-øst