Forskningsprosjekt


Akupunktur for akutte korsryggsmerter

Vitenskapelig tittel:

Akupunktur for akutte uspesifikke korsryggsmerter: en randomisert, kontrollert multisenter intervensjonsstudie i allmennpraksis - ACUBACK-studien.Prosjektbeskrivelse:
Målet med studien er å evaluere om en enkelt behandling med akupunktur kan redusere tid til tilfriskning for akutte uspesifikke korsryggsmerter når det brukes i tillegg til standard ryggbehandling i henhold til nasjonale retningslinjer. Prosjektet vil også vurdere andre effektmål som bedring av tilstanden som opplevelse av bedring, ryggfunksjon, sykefravær samt bruk av medisiner. I tillegg vil man gjøre analyser av prognostiske faktorer for tilfriskning og kostnadseffektivitet av behandlingen. Studien er utformet som en randomisert, kontrollert multisenter intervensjonsstudie i allmennpraksis (ACUBACK-studien). Deltakerne randomiseres i to grupper, en som mottar akupunktur i tillegg til standardisert behandling og en som kun mottar standardisert behandling. I studien skal man benytte elektroniske samtykkeskjema i sikker kommunikasjonskanal. Pasientene skal svare på flere elektroniske spørreskjema relatert til sosioøkonomiske faktorer, livskvalitet, smerte og ryggfunksjon over en periode på 52 uker.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/611 Prosjektstart: 15.05.2013 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Arne Fetveit
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Planlegging av studien er finansiert gjennom midler fra Allmennmedisinsk Forskningsutvalg (AFU), 6 måneder a 50% stilling.

Det søkes forskningsmidler fra Allmennmedisinsk Forskningsfond (AMFF) for gjennomføring av studien. 50% stilling i inntil 6 år. Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 270

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: ph.d.
Behandlet i REK
DatoREK
11.04.2013 REK sør-øst
12.01.2017 REK sør-øst