Forskningsprosjekt


Sammenheng mellom regionalt myokardarbeid, metabolisme og hjertesviktutvikling hos pasienter med systemisk høyre ventrikkel som grunnlag for resynkroniseringsterapi

Vitenskapelig tittel:

Study of regional differences in function and metabolism in the systemic right ventricle in patients with transposision av the great arteries (TGA, CCTGA).Prosjektbeskrivelse:
Pasienter med medfødt transposisjon av de store arterier er utsatt for å utvikle hjertesvikt. Ved denne hjertefeilen blir høyre hjertekammer utsatt for en større belastning enn den er laget for fordi at den må gjøre venstre hjertekammers arbeid. I en preliminær studie der man benyttet ultralydundersøkelse av hjertet ble det funnet at det er stor forskjell mellom funksjonen i hjerteskilleveggen og den øvrige del av høyre hjertekammer. Dette kan være en av mekanismene som gjør at disse pasientene utvikler hjertesvikt. Dette kan også være et utgangspunkt for ny behandling av disse pasientene, f. eks ved bruk av pacemaker. Man ønsker å gjennomføre en nukleærmedisinsk undersøkelse med posisjons emmisjon tomografi (PET) for å undersøke om den nedsatte funksjonen i hjertets skillevegg har sammenheng med nedsatt metabolisme og blodsirkulasjon i denne del av hjertemuskulaturen. Det vil innhentes full kardiovaskulær status fra pasientene, og dette består av klinisk undersøkelse, EKG, arbeidsbelastning og ultralydundersøkelse av hjertet. Det vil tas blodprøver for å vurdere hjertefunksjon. Pasientgruppen vil bestå av voksne pasienter med medfødt transposisjon av de store arteriene. 20 pasienter rekrutteres til denne samtykkebaserte studien.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/584 Prosjektstart: 01.05.2013 Prosjektslutt: 30.05.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Helge Skulstad
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitessykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektleder er ansatt ved Oslo Universitetssykehus og lønnes derfra. Klinisk undersøkelse inkludert belastningstest og ekkokardiografi utføres ved kardiologisk avdeling, OUS, RH og krever ingen ytterligere investeringer. Stipendiat (Petter Storsten) er lønnet via eksterne forskningsmidler (Goverts fond). Konstander i forbindelse med PET-underøkelser vil også bli dekket derfra.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 20

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprosjekt, Nivå: phd
Materiale fra biobank:
Utredning og vurdering av pasienter med mistanke om kardiomyopati
Behandlet i REK
DatoREK
18.04.2013 REK sør-øst
23.08.2013 REK sør-øst
14.01.2014 REK sør-øst