Forskningsprosjekt


Benmargens likevekt, benmargscellenes tilholdssted og kreft: Hvilken rolle spiller renovasjonsreseptorene stabilin.

Vitenskapelig tittel:
"Bone marrow homeostasis, homing and cancer: the role of stabilin scavenging receptors"

Prosjektbeskrivelse:
Endotelceller har vevsspesifikke funksjoner. En spesiell type endotelceller bekler sinusoidene (spesielle blodårer) i lever, milt og benmarg (BM). I lever har disse cellene en nøkkelrolle for fjerning av sirkulerende "avfall". I BM er de av betydning for blodcellenes trivsel, og de har evne til å utføre mange av de samme oppgavene som i lever. Deres fulle funksjon er dog uklar. Stabillin er reseptorer for opptak av celler og molekyler i BM- og leverceller. De er viktige for likevekten i BM (for blodcellene og for binding av makromolekylet hyaluronsyre (HA)). Stabilin er oppregulert i vevskultur ved myelomatose (benkreft). Basert på kunnskap så langt er vår hensikt å karakterisere endotelceller i BM: Deres rolle ved kreft, for mikromiljøet i BM og for oppbevaring av normale og maligne celler. Det er en stor utfordring at kunnskapen om endotelcellene i benmargens sinusoider er mangelfull. Det er derfor viktig at flere felter (lever, benmarg, blodsykdommer) går sammen om dette prosjektet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1311 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Inger Marie Skeibrok Dahl
Forskningsansvarlig(e):  UNN HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
24.09.2009 REK vest
12.01.2012 REK vest