Forskningsprosjekt


Tailored Implementation for Chronic Disorders - Depression in the Elderly

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med prosjektet er å undersøke effekten av å skreddersy innføring av anbefalinger for behandling av eldre med depresjon i primærhelsetjenesten. Det er en del av et EU-finansiert prosjekt med fem samarbeidende land, der ulike kroniske sykdomsgrupper studeres. Det er utviklet en pakke av intervensjoner med støtte til administrasjon, helsepersonell og pasienter. 70 kommuner vil delta, og vil bli delt slik at noen vil få intervensjonspakken (som varer i 6 måneder) mens andre skal fungere som en kontroll. Fastlegenes praksis i forhold til anbefalingene vil deretter kartlegges, og 6 pasienter pr. fastlege gis en mulighet til å besvare et spørreskjema. Det skal finnes frem til pasientene ved hjelp av en programvare som kan trekke ut egnede pasienter etter forhåndsdefinerte kriterier. Pasienten vil derfor være kjent for fastlegen, men ikke for prosjektmedarbeideren.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/572 Prosjektstart: 01.08.2013 Prosjektslutt: 01.01.2016

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Signe Agnes Flottorp
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

EU (FP7 Health programme 2007-2013) har støttet prosjektet med lønnsmidler for stipendiat og forskningsmedarbeider.

Driftsmidler for gjennomføring av intervensjonen søkes fra Sykehuset Innlandet HF sin forskningsavdeling. Tidligere delstudier i prosjektet har blitt støttet av denne forskningsavdelingen. Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 70

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisinsk fakultet, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
17.04.2013 REK sør-øst