Forskningsprosjekt


Utvikling av et spørreskjema på livskvalitet hos vulvacancer pasienter

Vitenskapelig tittel:

Development of the European Organisation of Research and Treatment of Cancer (EORTC) Quality of life module for patients with Vulva CancerProsjektbeskrivelse:
Kreft i ytre kjønnsorganer, vulvakreft, er en sjelden gynekologisk kreftform som rammer ca 40 -50 kvinner i året i Norge. Det er først og fremst eldre kvinner som rammes, men studier tyder på økende insidens blant yngre kvinner. Prognosen etter behandling er god, men behandlingen innebærer risiko for negativ effekt på livskvalitet. Det er behov for et spørreskjema som kan avdekke morbiditet og livskvalitet etter behandlingen. Den europeiske organisasjonen for forskning på kreft og livskvalitet, the European Organisation for Research into Treatment of Cancer (EORTC), er i ferd med å utvikle et spørreskjema på vulvakreft til bruk i kliniske kreftstudier. Fase I og II er avsluttet. Nå skal fase III (pre-testing) og IV (psykometrisk validering) gjennomføres i en rekke europeiske land. Til sammen skal det inkluderes 200 (fase III) og 3-400 (fase IV) pasienter, hvorav 40 i Norge. Deltagelse innebærer utfylling av spørreskjema, samt strukturert intervju der pasienten kan kommentere og utdype de enkelte spørsmålene i spørreskjemaet. Helseopplysninger skal overføres til land innenfor EU/EØS.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/629 Prosjektstart: 02.05.2013 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ingvild Vistad
Forskningsansvarlig(e):  Sørlandet sykehus HF
Sørlandet sykehus HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Forskningen blir finansiert av livskvalitetsgruppen i den europeiske kreftorganisasjonen EORTC the Quality of Life Group (QLG) of the European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC).  Organisasjonen har sin base i Brussel, Belgia.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 40

Behandlet i REK
DatoREK
18.04.2013 REK sør-øst
16.09.2015 REK sør-øst
13.09.2017 REK sør-øst
16.01.2019 REK sør-øst