Forskningsprosjekt


Kliniske effekter av sykehuslegers kommunikasjonsatferd

Vitenskapelig tittel:
The pursuit of clinical effects of the communication behaviour of hospital doctors

Prosjektbeskrivelse:
Med basis i et ferdig innsamlet materiale på 499 videoer av møter mellom leger og pasienter i Akershus universitetssykehus, ønsker man i dette prosjektet å spore sammenhengen mellom legens kommunikasjonsatferd og kliniske beslutninger. Det aktuelle materialet er kodet for kvalitet på kommunikasjonsatferd og forekomst av pasienters hint og bekymringer, samt legens respons på dette. Videre har man data om pasientens og leges opplevelse av konsultasjonen. Formålet med studien er å avdekke om det som er anerkjent som gunstig og mindre gunstig atferd har innflytelse på hensiktsmessigheten av beslutningene som fattes.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/1415 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Pål Gulbrandsen
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD, Nivå: Doktorgrad
Del av forskningsprogram: Better clinical communication in hospitals
Behandlet i REK
DatoREK
24.09.2009 REK sør-øst
03.12.2009 REK sør-øst
28.01.2010 REK sør-øst
27.05.2010 REK sør-øst