Forskningsprosjekt


Fysisk funksjon og fysisk aktivitet for eldre mennesker: Tverrsnitts- og longitudinelle data analyser av Generasjonon 100 kohorten av 70-78 åringer

Vitenskapelig tittel:

Physical functioning and physical activity of older people: Cross-sectional and longitudinal data analyses of the Generation 100 cohort of 70-78 year oldsProsjektbeskrivelse:
The Generation 100 study is a population based intervention study which collects comprehensive data on the health status of the cohort. In particular, participants undertake a detailed examination of their physical functioning and physical activity through both self-report and objective methods. This rich data set creates opportunities to answer several novel research questions about the physical functioning and physical activity behaviours of older people through cross-sectional and longitudinal study designs.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2013/566 Prosjektstart: 27.02.2013 Prosjektslutt: 26.08.2017

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Thorlene Egerton
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

The project leader's post doctoral fellowship is funded by the ExtraStifeltsen.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 2000

Behandlet i REK
DatoREK
17.04.2013 REK sør-øst