Forskningsprosjekt


Gåskole - aktivitet og livsstyrketrening

Vitenskapelig tittel:
Kan livsstyrketrening i gruppe påvirke til høyere måloppnåelse i rehabiliteringen for voksne/eldre benamputerte

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet vil inngå i Bærum kommunes rehabilitering av voksne beinamputerte. Rehabiliteringstjenesten ønsker å benytte seg av oppfølgingsopplegget ”Gåskole” utarbeidet av Aker Universitetssykehus. Prosjektet går over 1 år og anvender livsstyrketrening i gruppe som virkemiddel for motivasjon, bevisstgjøring og reaktivering av egne ressurser og muligheter. Det fokuseres på bruk av protese, gruppe- og individuelt tilpasset treningsopplegg for å mestre aktiviteter. Deltakerne deltar i samtale- og treningsgruppe. Det skal gjennomføres funksjonstester i start, underveis og som oppfølging. I tillegg gjennomføres en kvantitativ spørreundersøkelse.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/1284 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 31.12.2010

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Gunhild Nesset
Forskningsansvarlig(e):  Bærum kommune; rehabilitering for voksne
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
08.10.2009 REK sør-øst