Forskningsprosjekt


Munnstell med salviete som munnskyllemiddel

Vitenskapelig tittel:

A comparison of the effectiveness of normal saline mouthwash and mouthwash based on tea solution from Salvia Officinalis in palliative care  - A randomized controlled trial.Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med prosjektet er å undersøke effekten av salviete i forebygging og behandling av kreftpasienters ubehag fra munnhulen sammenlignet med fysiologisk saltvann. Resultatet av undersøkelsen kan gi kunnskap om beste behandling for alvorlig syke pasienter. Ved Lovisenberg har salviete blitt benyttet som munnskyllevann i mer enn ti år, mens nasjonale retningslinjer anbefaler fysiologisk saltvann. Undersøkelsen skal gjennomføres på alvorlig syke kreftpasienter som ofte har store plager med belegg, sår, infeksjoner og smerte i munnen både som følge av sykdom og behandling. Det skal inkluderes 88 samtykkekompetente kreftpasienter. Selve forsøket med de to typene av munnskyllemiddel skal gå over fire dager. Deltagerne vil få spørsmål om generell helse og livskvalitet og det samles inn data om røykevaner og inntak av mat og drikke samt hentes noen opplysninger fra journal. Tannlege observerer munnhulen og det kan tas bilder. Det primære målet er likevel pasientens subjektive opplevelse av behandlingen, og pasientene skal fylle ut et spørreskjema.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1531 Prosjektstart: 01.01.2014 Prosjektslutt: 01.01.2024

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anners Lerdal
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Midler ved Hospice Lovisenberg

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 88

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Sykepleievitenskap, Nivå: Master muligens PhD
Behandlet i REK
DatoREK
19.09.2013 REK sør-øst
26.03.2015 REK sør-øst