Forskningsprosjekt


Vanskeligheter med å forstå følelser og alkoholavhengighet

Vitenskapelig tittel:

Alexithymi, forventninger til alkohol, mestringstillit, metakognisjon, mestringsmotiver og behandlingseffekt hos personer med alkoholavhengighetssyndrom.Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med studien er å undersøke forholdet mellom alexithymi (redusert evne til å gjenkjenne, bearbeide og regulere følelser) og alkoholavhengighet, og å identifisere underliggende mekanismer i forholdet mellom alexithymi og alkoholavhengighet. Deltakerne vil bli rekruttert fra pasienter med diagnosen alkoholavhengighetssyndrom (ICD-10 kriterier) som deltar i frivillig behandlingsprogram ved Distriktspsykiatriske Sentre i Gjøvik, Hamar og Lillehammer, totalt ca. 580 pasienter i alderen 18-70 år. Foruten diagnostiske verktøy som brukes i ordinær psykiatrisk diagnostikk skal deltakerne fylle ut til sammen 8 ulike spørreskjema som dekker spesifikke problemstillinger knyttet til alexithymi, holdninger/tekning knyttet til alkoholbruk, angst og depresjon. Det skal i tillegg tas blod- og urinprøve for å undersøke rusfrihet og abstinens. Utfylling av spørreskjema og samling av blod/urin skal gjøres 2 ganger, ved behandlingsoppstart og etter 12 ukers behandling. Blod- og urinprøver skal destrueres umiddelbart etter analyse. Deltagerne blir informert om at de kan bli kontaktet ved en senere anledning (innen to og et halvt år) for en oppfølgingsstudie vedrørende et behandlingsprogram for alkoholavhengighet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1216 Prosjektstart: 01.09.2013 Prosjektslutt: 31.05.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Fred Arne Thorberg
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Sykehuset Innlandet finansierer prosjektleder Fred Arne Thorberg sin postdoc stipendiat periode på tre år. Det er ingen andre finansieringskilder knyttet til dette prosjektet.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 580

Behandlet i REK
DatoREK
23.08.2013 REK sør-øst