Forskningsprosjekt


Forskjeller i deltakelse på ulike livsområder for menn og kvinner med muskel- og skjelletlidelser som gjennomgår arbeidsrettet rehabilitering.

Prosjektbeskrivelse:
I prosjektet skal man beskrive hvordan menn og kvinner som gjennomfører arbeidsrettet rehabilitering på grunn av muskel- og skjelettplager oppfatter deltakelse generelt og arbeidsdeltakelse spesielt, og hvordan de ulike formene for deltakelse kommer til uttrykk i deres hverdagsliv. Datainnsamlingen skal gjøres ved hjelp av intervju og 20 personer skal inkluderes i studien.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/1319 Prosjektstart: 01.09.2009 Prosjektslutt: 28.02.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Lisbeth Kvam-
Forskningsansvarlig(e):  Høgskolen i Sør-Trøndelag
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: sosialt arbeid og helsevitenskap, Nivå: doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
01.10.2009 REK sør-øst