Forskningsprosjekt


Antibiotika eksponering av barn født til termin

Prosjektbeskrivelse:
Alvorlige infeksjoner er en av de vanligste dødsårsakene i nyfødtperioden. Det er utfordrende å diagnostisere sepsis hos nyfødte og forsinket diagnose kan være fatalt. For å unngå utvikling av alvorlige infeksjoner brukes antibiotika ofte empirisk før infeksjonen er endelig bekreftet. Utstrakt empirisk bruk av antibiotika kombinert med bredspektrede antibiotika kan medføre resistensutvikling både i floraen til pasienter og på nyfødtavdelinger. Nyfødt Intensiv avdelinger oppfattes derfor som høy risiko områder for seleksjon og overføring av multi-resistente bakterier. Vi vil undersøke antibiotikabehandlingen av nyfødte barn født til termin basert på registerdata fra Norsk Nyfødtmedisinsk kvalitetsregister. Målet er å presentere nasjonale data på antibiotikaforbruk, typer antibiotika som brukes samt varighet av antibiotikabehandling. Resultater fra studien vil brukes til å identifisere områder der man kan optimaliserer antibiotikabehandlingen av nyfødte barn i Norge.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2013/358 Prosjektstart: 30.04.2013 Prosjektslutt: 30.04.2015

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Claus Klingenberg
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Tromsø (UiT)
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Cand med Jon Fjalstad er forskerlinje student og har finansiell støtte fra Universitetet i Tromsø. Annen ekstern støtte er det ikke søkt om eller behov for.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 9000

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Forskerlinje på medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
21.03.2013 REK nord