Forskningsprosjekt


Akselererte pasientforløp- hvordan erfarer pasienten sin deltagelse i postoperativ smertebehandling?

Prosjektbeskrivelse:
Joint Care, et akselerert pasientforløp ved hofte- og kneprotesekirurgi, er siden 2008 blitt implementert ved tre norske helseforetak. Standardiserte behandlingslinjer fremmer effektivitet og kvalitet i alle ledd av den kirurgiske behandlingen. Målet er å begrense postoperative komplikasjoner, fremme tidlig mobilisering og gjenvinne normale kroppsfunksjoner etter kirurgi. Behandlingsmetodene innebærer effektiv kvalme- og smertebehandling, tidlig peroralt inntak av ernæring og analgetika, og minimal bruk av urinkatetre. Et tett samarbeid mellom kirurger, anestesipersonell, sykepleiere og fysioterapeuter har stor betydning for smertebehandlingen. I tillegg forventes pasienten å ha en deltagende rolle med fokus på smerterapportering og mobilisering. Søker har tidligere gjort en studie der sykepleiernes erfaringer med denne pasientgruppen ble kartlagt. Denne studien har til hensikt å undersøke pasienters egne erfaringer med smertebehandlingen ved Joint Care.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/619 Prosjektstart: 02.09.2013 Prosjektslutt: 02.01.2015

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Marit Leegaard
Forskningsansvarlig(e):  Høgskolen i Oslo og Akerhus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen finansieringForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 6

Behandlet i REK
DatoREK
18.04.2013 REK sør-øst