Forskningsprosjekt


En studie av fjernmonitorering av kronisk hjertesvikt pasienter i hjemmet

Vitenskapelig tittel:

CHF Home Telemonitoring : A home telemonitoring service for chronic heart failure patients on trialProsjektbeskrivelse:
Å gi pasienter med kronisk hjertesvikt tilgang til fjernmonitorering, for eksempel via telefon eller med bruk av trådløs teknologi, reduserer dødsfall og sykehusinnleggelser og kan gi fordeler i forhold til helsekostnader og livskvalitet. Fjernmonitorering av pasienter kan redusere presset på ressursene, spesielt for tilstander som kronisk hjertesvikt, som utgjør en stor belastning på helsevesenet. Internasjonale studier synes å anbefale bruk av denne typen tjenester, men det foreligger ingen studier fra Norge om bruk av fjernmonitorering på denne pasientgruppen. Strukturen og finaniseringsordningene til den norske helsetjenesten er ulik den man finner i andre land og det er derfor viktig å undersøke nytten av slike tjenester i Norge. Studien består av fjernovervåking av pasienter fra hjemmet ved bruk av en trådløs vekt og blodtrykksmåler som sender vekt- og blodtrykksmålinger sikkert og elektronisk til sykehuset.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2013/356 Prosjektstart: 18.03.2013 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Artur Serrano
Forskningsansvarlig(e):  UNN HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helse Nord sitt forskningsfond for samhandling og telemedisin har finansiert studien.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 50

Behandlet i REK
DatoREK
21.03.2013 REK nord
23.05.2013 REK nord