Forskningsprosjekt


Liten i barnehage

Vitenskapelig tittel:

Too much, too soon?Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med denne studien er å undersøke om små barns stressnivå er høyere i barnehagen enn hjemme og om et eventuelt forhøyet stressnivå har sammenheng med kvaliteten på samspillet mellom barn og barnehagepersonell. I tillegg vil forskerne undersøke om stressnivå og kvalitet på samspillet mellom barn og barnehagepersonell har sammenheng med barns psykiske helse og kognitive fungering ved 2 og 3 år. Deltagerne vil være barn som allerede deltar i en landsomfattende longitudinell studie, Liten i Norge (LiN). Man vil ta spyttprøver av barna 3 måneder etter barnehagestart (når barna er mellom 9 mnd og 1,5 år) for testing av cortisol som et mål på stress. Spyttprøvene vil innhentes både mens barna er i barnehagen og mens de er hjemme. Forskerne vil på samme tidspunkt observere samspillet mellom barn og barnehagepersonell for å studere kvaliteten på samspillet. Spørreskjema om barnets psykiske helse skal fylles ut av foreldre og barnehagepersonell ved 2 og 3 årsalder, og ved 3 årsalder skal barnet gjøre en kognitiv test på helsestasjonen. Fordi det utvalget barn som skal undersøkes allerede deltar i LiN-studien, er det samlet inn mye data om svangerskap, barnets familieforhold, samt genetisk materiale som skal benyttes i analyser av prediktorer og moderatorer av barns stressnivå i barnehagen og senere psykiske helse. Alle barn fra Oslo og Trondheim som deltar i LiN-studien, i alt ca 500, vil inviteres til å delta, og man regner med at ca 320 barn vil delta.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/400 Prosjektstart: 01.05.2013 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: May Britt Drugli
Forskningsansvarlig(e):  NTNU
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Vi har fått midler fra Samarbeidsorganet (se vedlegg) Egeninnsats fra ansatte ved RKBU er lagt inn i budsjettet.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 320

Sluttmelding/publikasjon: Liten i barnehage
Behandlet i REK
DatoREK
13.03.2013 REK sør-øst
18.09.2013 REK sør-øst
26.03.2014 REK sør-øst