Forskningsprosjekt


Balanse og mobilitet i akuttfasen hos mennesker etter hjerneslag

Vitenskapelig tittel:

Evaluation of physical and mental function in the acute phase of first-ever stroke at at one year follow-upProsjektbeskrivelse:
Hjerneslag er den vanligste årsaken til alvorlig funksjonshemning der mange lever med fysiske og mentale endringer som følge av et hjerneslag. I prosjektet ”Kognitiv og emosjonell svikt etter hjerneslag” ble 227 pasienter med sitt første hjerneslag eller drypp uten kjent kognitiv svikt innlagt i slagenheten ved Bærum Sykehus inkludert og fulgt i 1 år. Det ble målt nevrologiske, kognitive og fysiske utfall, registrert demografiske data og vaskulære risikofaktorer og foretatt slagklassifikasjon. Ved 1 års kontroll ble det tatt MR av hodet som er vurdert for vaskulære og degenerative forandringer. Det søkes nå om å bruke disse innsamlede data til se på assosiasjonene mellom balanse og mobilitet i relasjonen til slagets alvorlighetsgrad, om selvrapportert fysisk aktivitet predikerer balanse og mobilitet i akuttfasen av slaget og etter 1 år, om sosiodemografiske faktorer og slagets alvorlighetsgrad predikerer balanse, mobilitet og kognitiv fungering etter 1 år og om balanse og mobilitet er assosiert med vaskulære og degenerative forandringer på MR.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/445 Prosjektstart: 01.01.2013 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Hege Beate Ihle-Hansen
Forskningsansvarlig(e):  Vestre Viken, Bærum Sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

PhD stipend gis fra Vestre VikenForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 227

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD, Nivå: Fysioterapeut, Msc
Behandlet i REK
DatoREK
07.03.2013 REK sør-øst
18.04.2013 REK sør-øst