Forskningsprosjekt


Sosial ulikhet og HPV vaksinering

Vitenskapelig tittel:

Primary prevention of cervical cancer: Social inequality and HPV vaccine uptake among 12-year old girls in a school-based mass vaccination setting – the role of parental sociodemographic characteristicsProsjektbeskrivelse:
HPV vaksine mot virus som forårsaker livmorhalskreft har blitt tilbudt alle jenter i sjuende klasse siden 2009. Dekningen har vært betydelig lavere enn forventet og ligger rundt 20 prosentpoeng lavere enn andre vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet. Man vet lite om årsakene til dette. Siden HPV vaksinering krever samtykke fra foresatte, vil foreldre ha betydning for sine døtres deltakelse i vaksineringen. Formålet med denne studien er å kartlegge om det er sammenhenger mellom foreldres bakgrunn og datterens HPV vaksinestatus. Vi er især interessert i å undersøke om det kan være sosial ulikhet (knyttet til utdanning, inntekt, yrke, fødeland) mellom familier med jenter som tar/ikke tar HPV vaksinen. Vi vil også undersøke eventuelle forskjeller i preventiv helseatferd (mors oppmøte til screening, opptak av andre barnevaksiner), samt demografiske forskjeller (alder, paritet, geografiske områder). Kunnskap fra prosjektet kan brukes til å øke deltakelsen i HPV vaksinering. Studien er en populasjonsbasert registerstudie, hvor informasjon fra flere nasjonale registre kobles. Data fra norske jenter født i henholdsvis 1997, 1998 og 1999 samt deres foreldre, vil benyttes i studien. Dette korrelerer med innføringen av HPV vaksine i Norge, og vil utgjøre et utvalg på ca. 270 000 personer. Det søkes om dispensasjon fra taushetsplikt i forbindelse med prosjektet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/420 Prosjektstart: 01.03.2013 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Bo Terning Hansen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av KreftregisteretForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 270000

Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
14.03.2013 REK sør-øst
29.10.2013 REK sør-øst