Forskningsprosjekt


Søvnproblemer og gastroøsofageale reflukssymtomer: er assosiasjonen toveis?

Vitenskapelig tittel:

Sleep problems and reflux symptoms: is the association  bidirectional?Prosjektbeskrivelse:
Gastroøsofageal reflukssykdom (GØRS) er en vanlig tilstand som rammer opptil 20 % av den voksne befolkningen i vestlige populasjoner. Søvnproblemer er også et vanlig helseproblem i den vestlige verden som rammer om lag en tredjedel av den voksne befolkningen. Tidligere studier har vist at søvnproblemer og GØRS-symptomene er relatert. Målet med denne studien er å klargjøre sammenhengen mellom disse to tilstandene ved å utføre en prospektiv longitudinell studie basert på data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) 2 og 3.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/390 Prosjektstart: 01.03.2013 Prosjektslutt: 01.03.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Anna Lindam
Forskningsansvarlig(e):  Karolinska Institutet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finansiert av forskningsmidler fra "Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap", en svensk statlig forskningsfinansiering, for å fremme forskning på reflukssykdom.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 75000

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Ph.d.
Behandlet i REK
DatoREK
15.03.2013 REK midt