Forskningsprosjekt


Immunmodulerende og klinisk effekt av vitamin D på remisjon induksjon hos pasienter med moderat og alvorlig ulcerøs kolitt under behandling med Infliximab

Vitenskapelig tittel:
Vitamin D og ulcerøs kolitt

Prosjektbeskrivelse:
Ulcerøs kolitt er en sykdom der slimhinnen i tykktarmen blir betent, lett-blødende og med sårdannelse. Tarmens slimhinnebarriere ødelegges og blir mer permeabel. En rekke cytokiner og kjemokiner er involvert i utviklingen av ulcerøs kolitt som i dag betraktes som en immunologisk sykdom. Pasienter med ulcerøs kolitt har ofte lave nivå av D vitamin i serum og har høy forekomst av osteoporose. In vitro studier viser at vitamin D har en immunmodulerende effekt, og i dyremodeller har vitamin D en direkte tilhelende virkning på tarm mucosa. Det er derfor nærliggende å tro at vitamin D tilskudd kan være gunstig hos pasienter med ulcerøs kolitt, men det er til nå ikke gjort noen randomiserte kliniske studier der slikt tilskudd har vært undersøkt med henblikk på symptomer og residivhyppighet av sykdommen. Målsetninger med vår studie er derfor å se om vitamin D tilskudd hos pasienter med moderat til alvorlig ulcerøs koilitt: - reduserer residivhyppighet og øker remisjonsvarighet - påvirker sammensetning av cytokiner i tykktarmens mucosa - nedsetter utskillelse av calprotectin i avføringen og reduserer generelle inflammasjonsparametre - øker beinmassen Vi vil inkludere pasienter med nyoppstått eller residiv av ulcerøs kolitt der det er indikasjon for å starte behandling med Infliximab. Pasientene vil som tilleggsbehandling bli randomisert til vitamin D 40.000 IU per uke versus placebo over ett år. Vi vil inkludere alle sykehus i Nord-Norge som har erfaring med Infliximab behandling ved ulcerøs kolitt.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1392 EudraCT-nummer: 2009-015649-21 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 01.01.2016

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Elena Kamycheva
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: medisin, Nivå: PhD
Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet er avsluttet
Behandlet i REK
DatoREK
01.10.2009 REK nord
09.01.2014 REK nord