Forskningsprosjekt


Effekt av FODMAP-redusert kost på tarmflora hos pasienter med irritabel tarm

Vitenskapelig tittel:

Effekt av to måneder med FODMAP-redusert kost på mikrobiota hos pasienter med IBS, testet ved GA-map mikrobiell feces-testProsjektbeskrivelse:
Målgruppen for prosjektet er pasienter med diagnosen irritabel tarm (IBS). 100 etnisk norske pasienter i aldersgruppe 18–40 år som er henvist til gastroenterolog vil bli spurt om å være med i studien. De som ikke ønsker å være med vil få den vanlige oppfølgingen av gastroenterolog og klinisk ernæringsfysiolog. Ifølge informasjonsskrivet skal deltakerne være med på et forsøk med en diett med redusert innhold av visse typer karbohydrater kalt FODMAP (Fermenterbare oligosakkarider, disakkarider, monosakkarider og polyoler). Det skal tas ”standard” blodprøver. Det skal innhentes relevante opplysninger fra pasientjournal og om høyde og vekt. Deltakerne skal også gjennomføre en Xylose pusteprøve og avgi en avføringsprøve. Forsøket vil vare i ca fire måneder.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/454 Prosjektstart: 01.03.2013 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Tonje Mellin-Olsen
Forskningsansvarlig(e):  Lovisenberg Diakonale Sykehus
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Genetic Analysis AS finansierer 50 % stilling for klinisk ernæringsfysiolog i 9 mnd.

Genetic Analysis AS finansierer 50 % stilling for klinisk ernæringsfysiolog i 9 mnd.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 100

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk ernæring, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
14.03.2013 REK sør-øst
16.05.2013 REK sør-øst
11.06.2015 REK sør-øst