Forskningsprosjekt


Somatokognitiv behandling av pasienter med kroniske bekkensmerter Resultater etter 10 år. En oppfølgingsstudie av en behandlet gruppe kvinner

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å gjennomføre en 10 års oppfølging av et utvalg av 60 pasienter som deltok i en studie som ble gjennomført ved psykosomatisk poliklinikk ved Rikshospitalet i perioden fra 1998 til 2003. Pasientene vil undersøkes med validerte måleinstrumenter for psykologisk symptombelastning, smerte, fysisk aktivitet, seksuell fungering, og strukturert intervju angående medisinforbruk, kontakt med sykehusvesenet og kroppsopplevelse. Deltagelse i studien innebærer at prosjektdeltaker må fylle ut psykometriskjema og bli intervjuet telefonisk om sin tilstand.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/398 Prosjektstart: 18.03.2013 Prosjektslutt: 01.10.2018

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Gro Killi Haugstad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

FOU midler fra HiOA og OUSForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Bare ett kjønn
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 60

Behandlet i REK
DatoREK
13.03.2013 REK sør-øst