Forskningsprosjekt


Stump røyken med SMS

Vitenskapelig tittel:
En randomisert kontrollert studie av tekstmeldinger som tillegg til et internett-basert røykesluttprogram

Prosjektbeskrivelse:
Det internett-baserte røykesluttprogrammet ”slutta.no” utnytter internettets muligheter til å nå mange mennesker samt skreddersøm for å levere effektive intervensjoner. Selv om programmet har vist seg å være til hjelp ved røykeslutt for mange, så er det store utfordringer med frafall underveis. Problemer med slikt frafall er godt kjent og har tradisjonelt vært en viktig faktor i helseintervensjoner generelt og enda mer i internett-baserte intervensjoner, herunder også røykesluttprogrammer. Mobiltelefoner og SMS har blitt antydet som et mulig verktøy for å bedre på frafallstallene i slike intervensjoner. Prosjektet har som mål å utvikle SMS-funksjonalitet for www.slutta.no og å undersøke om slik funksjonalitet har en positiv effekt på frafallstallene og/eller på antall personer som klarer å slutte, gjennom en randomisert kontrollert studie. Studien vil rettes mot den generelle befolkningen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1315 Prosjektstart: 23.10.2009 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Inger Torhild Gram
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD i telemedisin, Nivå: PhD
Del av forskningsprogram: Telemedisinsk forskingsprogram (Helse-Nord)
Behandlet i REK
DatoREK
01.10.2009 REK nord
09.01.2014 REK nord
07.01.2016 REK nord
29.11.2018 REK nord