Forskningsprosjekt


En genundersøkelse av norske klasehodepinepasienter

Vitenskapelig tittel:

 

Cluster Headache - Chronotype, Phenotype and GenotypeProsjektbeskrivelse:
Et slående trekk ved klasehodepine er den periodiske og "klokkestyrte" tilbøyeligheten til anfall. Et lite område i hjernen kalt hypothalamus, og som inneholder en overordnet biologisk klokke, er sannsynligvis involvert i mekanismene til denne sykdommen. Søvn synes å være den viktigste utløsende årsak til anfall. I en nylig studie har vi funnet høy forekomst av insomni og skiftarbeid hos nord-norske klasehodepinepasienter. I denne studien ønsker vi å se om varianter av et klokkegen, det såkalte PER3-genet, er av betydning for dette.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2013/756 Prosjektstart: 02.09.2013 Prosjektslutt: 23.09.2024

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Karl Bjørnar Alstadhaug
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Interne forskningsmidler

Forhåpentligvis tilskudd fra Helse Nord.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 150

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Sannynligvis del av et doktorgradsprosjekt, Nivå: LIS i D-stilling
Materiale fra biobank:
Hodepine-forskningsbiobank v/ Nasjonalt kompetansesenter for hodepine St Olavs Hospital (se vedlagt tilrådningsskriv)
Behandlet i REK
DatoREK
23.05.2013 REK nord
23.05.2013 REK nord
22.08.2013 REK nord