Forskningsprosjekt


Longitudinelle studier av depresjon og angst i befolkningen basert på Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). HUNT Studien.

Prosjektbeskrivelse:
Depresjon og angst er målt med HADS i HUNT2 og HUNT3. I HUNT 2 har ansatte/forskere ved psykiatrisk klinikk, Helse Nord-Trøndelag gjort en rekke tverrsnittsstudier og studert depresjon og angst som egne fenomener og i forhold til en rekke variabler. Målet med den aktuelle studien er å studere samme fenomenet i et longitudinelt design fra HUNT 2 til HUNT 3. Vi ønsker å studere utviklingen av depresjon og angst i den generelle befolkning som egne fenomener over tid fra HUNT 2 til HUNT 3, og HADS basert depresjon og angst i HUNT-3 i forhold til ulike prediktorvariabler som ble registrert i HUNT-2 hos individer som deltok i begge undersøkelsene.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1362 Prosjektstart: 01.01.2009 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Eystein Stordal
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Dette overornede prosjekt vil være grunnlag for flere PhD prosjekter for ansatte ved Psykiatrisk klinikk, Sykehusene Levanger og Namsos., Nivå: PhD nivå og mastergradsprosjekter
Behandlet i REK
DatoREK
05.10.2009 REK midt