Forskningsprosjekt


En genundersøkelse av norske klasehodepinepasienter

Vitenskapelig tittel:

 

Cluster Headache - Chronotype, Phenotype and GenotypeProsjektbeskrivelse:
Et slående trekk ved klasehodepine er den periodiske og "klokkestyrte" tilbøyeligheten til anfall. Et lite område av hjernen kalt hypothalamus, og som inneholder en overordnet biologisk klokke, er sannsynligvis involvert i mekanismene til denne sykdommen. Søvn synes å være den viktigste utløsende årsak til anfall. I en nylig studie har vi funnet høy forekomst av insomni og skiftarbeid hos nord-norske klasehodepinepasienter. I denne studien ønsker vi å se om varianter av et klokkegen, det såkalte PER3-genet, er av betynding for dette.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2013/352 Prosjektstart: 01.07.2013 Prosjektslutt: 03.09.2024

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Karl Bjørnar Alstadhaug
Forskningsansvarlig(e):  Nordlandssykehuset i Bodø
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Interne forskningsmidler "Nevrologisk Forskningsgruppe" ved NLSH Bodø

Søknader til Somatisk Froskninsfon Internt og i Helse Nord vil nok bli sendt. Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 150

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Blir sannsynligvis del av et doktorgradsprosjekt , Nivå: Spesialistutdanning/doktorgradsnivå
Materiale fra biobank:
Hodepine-forskningsbiobank
Behandlet i REK
DatoREK
21.03.2013 REK nord