Forskningsprosjekt


Hjertestans - utløsende årsak

Vitenskapelig tittel:
Årsak og akutt-diagnostikk ved sykehusintern hjertestans. ETIFACT - ETIology and reversible FACTors in cardiac arrest

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet har til hensikt å øke kunnskapen om tilgrunnliggende årsak ved sykehusinterne tilfeller av hjertestans der det forsøkes hjerte-lunge-redning (HLR), og vurdere akuttdiagnostikken ved slike hendelser. Mange slike årsaker er godt kjent, men hvilke årsaker som foreligger ved den enkelte hjertestans erkjennes sjelden i akuttfasen, dvs under og etter HLR. I tillegg til EKG er ultralyd av hjertet (ekkokardiografi) og arteriell blodgassprøve hyppig brukte undersøkelser i forbindelse med hjertestans på sykehuset. Dog skjer dette ikke alltid pga. manglende kompetanse eller erfaring hos team-deltakerne. Hvor ofte kan årsaken til hjertestans avklares der og da ved hjelp av disse undersøkelsene? Så langt det er mulig vil akutt-teamet suppleres med en ekstra lege for å systematisk gjøre de nevnte undersøkelser. Å raskt finne tilgrunnliggende årsak til en hjertestans, betyr ikke nødvendigvis at man kan berge flere pasienter til overlevelse, men det vil bidra til viktige beslutninger som f.eks. å avslutte pågående hjerte-lunge-redning. Dette er viktig i tilfeller der det er uetisk å fortsette HLR på grunn av det begrensede resultatet man selv med maksimal innsats vil tenke seg å kunne oppnå.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1275 Prosjektstart: 21.09.2009 Prosjektslutt: 01.01.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Eirik Skogvoll
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse, Lik
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
11.01.2013 REK midt
11.01.2013 REK midt
11.01.2013 REK midt
15.02.2013 REK midt
15.03.2013 REK midt
22.08.2014 REK midt