Forskningsprosjekt


Kroppen etter fedmeoperasjon

Prosjektbeskrivelse:
Søknaden er utfylt av Akram Abazari. Fedme øker kraftig i hele verden. Gastric bypass er en behandlingsform for enkelte pasienter med alvorlig overvekt med BMI over 35 med følgesykdommer. Målsettingen er at pasientene får redusert energiinntak. Langsiktig oppfølging er avgjørende for å få et bra resultat etter operasjon. En del fedmeopererte pasienter går ned i vekt, men opplever store utfordringer med hensyn til å ”integrere sine nye kropper”, og å finne ut av å leve i og med en ”annerledes” kropp, deres forhold til seg selv og andre. En annen utfordring de har er at de må forholde seg til konsekvensene av behandlingen, som bl.a. handler om at de ikke kan spise, mens behovet for trøstespisingen og søtsug likevel er der for mange i like stor grad som før de ble operert. Prosjektes formål er å sette søke lyset på fedmeoperertes erfaringer etter operasjon. Et annet mål er å undersøke om hvordan psykomotorisk tilnærming kan ha en viktig plass i forebygging, behandling og oppfølging av pasienter som blir fedmeoperert.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1820 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Siri Moe
Forskningsansvarlig(e):  UIT; Institutt for helse og omsorgsfag
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helsefag, Nivå: doktorgradsprosjekt
Behandlet i REK
DatoREK
29.10.2009 REK nord