Forskningsprosjekt


Oppfølging av pasienter med hjerneslag i allmennpraksis

Prosjektbeskrivelse:
I Norge rammes ca. 15 000 personer av hjerneslag hver t år, og det er forventet at tallet vil øke i kommende år. Det finnes retningslinjer for hvordan oppfølgingen av denne pasientgruppen skal være. Studiens formål er å belyse i hvilken grad disse retningslinjene følges. Man skal også undersøke omfanget av andre langvarige sykdomstilstander i pasientgruppen som kan tenkes å ha betydning for oppfølgingen. Studien skal omfatte 190 pasienter på fastlegelister på Nordmøre og i Romsdal med gjennomgått hjerteinfarkt i 2011. Data skal hentes fra pasientenes fastlegejournal og sykehusjournal, samt fra HELFO. Samtykke innhentes fra samtlige deltakere.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1501 Prosjektstart: 02.09.2013 Prosjektslutt: 01.09.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Rune Aakvik Pedersen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Forprosjekt finansieres av Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) og Allmennmedisinsk forskningutvalg (AFU). Hovedprosjektet er finanisert av allmennmedisinsk forskningsfond (AFF), i første omgang 50% stilling i ett år.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 190

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: samfunnsmedisin, Nivå: ph.d
Behandlet i REK
DatoREK
20.09.2013 REK midt
17.01.2014 REK midt
23.01.2015 REK midt