Forskningsprosjekt


Rett syndrom -har omega-3 fettsyrer i kosten klinisk positiv effekt?

Vitenskapelig tittel:

Rett syndrom - har omega 3 fettsyrer i kosten klinisk positiv effekt?Prosjektbeskrivelse:
Rett-syndrom (RS) er en nevrologisk utviklingsforstyrrelse som hovedsakelig rammer jenter og kvinner. I de fleste tilfellene debuterer tilstanden når barnet er mellom 6 og 18 måneder, og medfører alvorlig psykisk og fysisk funksjonshemning allerede i tidlig barnealder. Hensikten med denne studien er å se om det kan registreres klinisk bedring av behandling med omega-3 fettsyrer hos jenter med Rett-syndrom. Man ønsker å teste dette hos helt unge RS jenter (n=10) og hos unge voksne med RS (n=10). Studiens ”outcome” mål vil være å teste om det kan 1. registreres bedring i motorisk funksjon; 2. Klinisk bedring i epilepsi aktiviteten; 3. Bedring i kognitiv funksjon. Studien vil foregå som en dobbel blind randomisert studie og behandlingen med omega-3 vil vare i 6 mnd. En annen gruppe (n=10) vil få placebo (maisolje). Etter 6 mnd vil behandlergruppen få placebo og vice versa. Pasientene undersøkes ved behandlingsstart, ved 6 mnd og ved 12 mnd. I tillegg til en vanlig barnenevrologisk undersøkelse, skal det gjennom spesifikke kliniske tester samles opplysninger om motorisk funksjon og foretas en kognitiv vurdering. I tillegg skal foreldrene intervjues om hyppighet og type epilepsi som pasientene har hatt i undersøkelsesperioden. Utvalget vil bestå av jenter/kvinner som oppfyller kriteriene for å ha klassisk Rett-syndrom og som har påvisbar mutasjon i MECP. Samtykke til deltakelse i studien vil bli innhentet fra foreldre eller andre pårørende, eventuelt verge.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/824 Prosjektstart: 01.06.2013 Prosjektslutt: 31.12.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Gunhild Elise Vestre
Forskningsansvarlig(e):  Vestre Viken HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Finansiering gjennom Vestre Viken, søkes om midler fra diverse fondForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 40

Del av forskningsprogram:

Rett syndrom, en populasjonsbasert kartleggingsundersøkelse


Behandlet i REK
DatoREK
16.05.2013 REK sør-øst