Forskningsprosjekt


Parakrine og endokrine faktorer i brystkreft

Vitenskapelig tittel:

Paracrine and endocrine factors in breast cancerProsjektbeskrivelse:
Brystkreft er den vanligste formen for kreft blant kvinner og det er også den mest dødelige. Relevansen av fettvev i brystkreft er et nytt felt innenfor brystkreftforskning. Det er klare epidemiologiske bevis for sammenhengen mellom forekomsten av brystkreft og overvekt, men mekanismene bak dette er relativt ukjente. Hovedmålet med dette studiet er å øke vår forståelse for de molekylære mekanismene som regulerer proliferasjon av brystkreftceller med et fokus på endokrin og parakrin signalering fra det tumornære fettvevet. Vi ønsker derfor å undersøke genutrykk i fettvev som ligger nært tumor med et fokus på inflammatoriske faktorer og fibrose. Vi ønsker også å karakterisere interaksjonen mellom brystkrefttumor og det tumornære fettvevet i intervallkreft. Ny informasjon om disse molekylære mekanismene burde gi en økt forståelse som kan være viktig i klinisk sammenheng.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2013/350 Prosjektstart: 29.03.2013 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Gunnar Mellgren
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Haukeland Universitetssykehus, Stavanger Universitetssykehus, Univ. i BergenForskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 70

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Molekylærbiologi/medisin, Nivå: Doktorgrad
Materiale fra biobank:
Prospective breast cancer biobank (PBCB)
Behandlet i REK
DatoREK
21.03.2013 REK nord
04.01.2018 REK nord