Forskningsprosjekt


Treatment, clinical signs, symptoms, functioning

Vitenskapelig tittel:

Treatment, clinical signs, symptoms, functioning and health-related quality of life in surgical patients – a longitudinal study

Treatment, clinical signs, symptoms, functioning and health-related quality of life in surgical patients – a longitudinal studyProsjektbeskrivelse:
Hensikten med prosjektet er å utvikle kunnskap om betydningen av patofysiologiske mekanismer, type behandling, kliniske tegn, symptomer for pasientenes fungering og helserelatert livskvalitet. Pasienter innlagt ved kirurgisk avdeling i en 20-års periode vil bli invitert til å delta. I tillegg til data fra pasientenes journaler skal det samles inn pasientrapporterte data ved hjelp av spørreskjema inntil 5 ganger i opptil 20 år etter behandlingen ved sykehuset. Dette omfatter data vedrørende symptomer, funksjon og helsestatus/helserelatert livskvalitet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/596 Prosjektstart: 01.08.2013 Prosjektslutt: 01.08.2033

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Einar Amlie
Forskningsansvarlig(e):  Lovisenberg Diakonale Sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Lovisenberg Diakonale Sykehus finansierer prosjektetForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 30000

Behandlet i REK
DatoREK
11.04.2013 REK sør-øst