Forskningsprosjekt


Grazax Astma Forebyggelse

Vitenskapelig tittel:
GT-21 Grazax Asthma Prevention

Prosjektbeskrivelse:
Det er klart økt risiko for utvikling av astma ved allergisk sykdom i øvre luftveier, spesielt hos barn. Allergivaksinasjon (tidligere kalt hyposensibilisering) er den eneste behandling som kan kurere allergi, både hos barn og voksne. Dette gjelder både injeksjonsbasert allergivaksinasjon og i smeltetablett- formulering (sublingual). Det foreligger studier med injeksjonsbasert allergivaksinasjon som indikerer at allergivaksinasjon også kan forhindre utvikling av astma hos barn. Formålet med denne studien er å undersøke om dette også gjelder sublingual allergivaksinasjon hos barn.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1424 EudraCT-nummer: 2009-011235-12 Prosjektstart: 01.11.2009 Prosjektslutt: 30.09.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Aud Berstad
Forskningsansvarlig(e):  Helse Bergen HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
24.09.2009 REK vest
20.10.2011 REK vest
15.05.2012 REK vest
23.04.2015 REK vest
20.08.2015 REK vest
20.08.2015 REK vest
18.08.2016 REK vest